อรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว 15 ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า ดูแลพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ปฏิบัติการตลอด 24 ช.ม.

16  มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า ณ ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่  เจ้าหน้าที่สนับสนุน 150 นาย และตัวแทนเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ 

นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว ได้ประสบปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ราษฎรโดยรอบ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เล็งเห็นถึงปัญหา และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงจัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และต้อนกลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์ดังเดิมแจ้งเตือนเหตุแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ช้างป่าจะเคลื่อนผ่าน รวมถึง ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันอันตราย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และปฏิบัติการกู้ภัยให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบเหตุช้างป่าทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดยเฉพาะพื้นที่ 7 จังหวัดกลุ่มป่าภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ครอบคลุม อ.กบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ และ จ.สระแก้ว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่แนวเขตป่าที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า สัตว์ป่าออกมารวบกวน เกิดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สิน

 

ชุดปฏิบัติการฯ ถือเป็นด่านหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบไปพร้อมๆกับการลดความเสียหายหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากชีวิตทรัพย์สินของพี่น้อง ที่สำคัญที่สุดจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับพี่น้องประชาชนให้หันหน้าเข้ามาช่วยกันทำงานให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างและนโยบายการดูแลพื้นที่ การควบคุมประชากรช้าง การลดความเสียหายไปจนถึงการเยียวยาที่ต้องดำเนินการไปอย่างรวดเร็วคุ้มค่า และขอให้พัฒนาชุดปฏิบัติการให้มาเป็นครู เพื่อขยายผลไปสอนให้กับชุดปฏิบัติการช้างที่เรากำลังจะขยายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงขอให้ทุกท่านภูมิใจในภารกิจนี้

ในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนตามกิจกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ให้กับเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 92 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท

Visitors: 1,399,092