คนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนโรงเรียน

บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.ทากาชิ ไซโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวพิมพ์ปรียา นรกานต์กร (ที่ จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ  ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวธัญพิมล อาภัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะครู ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อพัดลมเพดานให้โรงเรียน ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ที่ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมถ่ายภาพด้วย

 

ทั้งนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ยังได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจำนวน 18 ชุด แก่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษารวมถึงร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ดำเนินโครงการซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 มูลนิธิได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ซึ่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

 

องค์กรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน ชุมชน หรือร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai รวมทั้งดูข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation อินสตราแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ https://www.instagram.com/edfthailand/ และอินสตราแกรมภาษาญี่ปุ่น https://www.instagram.com/edfthai.jp/

 

Visitors: 1,166,133