ผู้บริหาร FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต รับโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023“ ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน และทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดทำโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023" เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังให้เจริญรอยตามต่อไป

INSURANCE NEWS CENTER : E ENTER NEWS

Visitors: 1,399,130