OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ BMI OCEAN LIFE CHALLENGE 2023 ส่งเสริมพนักงานสุขภาพดีพร้อมดูแลลูกค้า ตามแนวคิด LOVE YOUR HEALTH

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักว่าสุขภาพดีเป็นพลังสำคัญในการทำงาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งต่อพลังความรัก และมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า โดยได้จัดกิจกรรม “BMI OCEAN LIFE CHALLENGE 2023 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เปลี่ยนตัวเองใน 5 เดือน ขึ้น ภายใต้แนวคิด LOVE YOUR HEALTH รักสุุขภาพ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท พร้อมรับมือกับโรคภัยที่่อาจเข้ามาในอนาคต  โดยงานนี้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนตัวเองภายใน 5 เดือน ให้มีค่า BMI ที่เหมาะสม มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยคลาสต่าง ๆ อาทิ การออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ การฝึกสมาธิ โยคะฯลฯ โดยเทรนเนอร์จากสถาบันชั้นนำ และมีผู้ได้รับรางวัลผู้พิชิตภารกิจสุขภาพดีจำนวนมาก นับว่าเป็นการช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อคนรักสุขภาพต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยกำหนด Employee Value Proposition หรือ คุณค่าแห่งรักเพื่อเราทุกคนเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข (Pleasure) เสมือนบ้านหลังที่ 2 สนับสนุนและให้โอกาสท้าทายทุกความสามารถได้เติบโตก้าวหน้า (Passion) สุดท้ายคือความภูมิใจที่ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Purpose) ช่วยคนไทยเข้าถึงประโยชน์ของประกันชีวิต รวมทั้งการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่ดีขึ้น

INSURANCE NEWS CENTER ; E ENTER NEWS

สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ เพิ่มเติมได้ได้ที่... OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife

เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888

Visitors: 1,166,127