ทีคิวเอ็ม มอบเงินบริจาค สมทบทุน ศิริราชเพื่อผู้สูงวัยโรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท (ลำดับ  ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท สมทบทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ    ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล (ลำดับ   ที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ศิริราช เป็นผู้แทนรับมอบ      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Insurance News Center : E Enter News

Visitors: 1,166,123