DEXON ร่วมเป็นวิทยากรงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2566” พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรืองาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2566” ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                       ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หรือ NDT เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรืองาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 : National Engineering 2023” โดยมีบุคลากร 2 ท่านของ DEXON ประกอบไปด้วยนายอังกูร แซ่โง้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนายชยุต กรานพิกุล ผู้จัดการด้านลูกค้ารายสำคัญ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการตรวจสอบ และวางแผน การซ่อมบำรุงในงานวิศวกรรมยกหิ้ว” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง MR 103โดยบุคลากรทั้ง 2 ท่านร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมุมมองต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยในหลากหลายหัวข้อ ประกอบไปด้วย การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก (MT), การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (PT), การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (UT), การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูงแบบเรียงเฟส (PAUT), การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (Eddy Current Testing), การตรวจสอบด้วยการรั่วด้วยสนามแม่เหล็ก(MFLT), การเลือกวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมในส่วนประกอบของปั้นจั่น และอุปกรณ์ยก, การประเมินอายุที่เหลือของปั้นจั่น (Crane Life Assessment) และการวางแผนการซ่อมบำรุงรถปั้นจั่นหลังหมดการรับประกัน ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                       เด็กซ์ซอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่พัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์สังคม และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่การเติบโต และพร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป” ดร.มัลลิกากล่าว

                       ทั้งนี้ “Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรืองาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 : National Engineering 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบอลลรูม 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านวิชาการ การแสดงสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมโดยเน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยในทุกๆสาขาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-184-4600-9

E ENTER NEWS

Visitors: 1,140,295