ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยมีนายเสกสรรค์  จันทร์ขวาง นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายศรัทธา อินทรพรหม นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เกษตรกรลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการร่วมทำบุญในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนเพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส และเพื่อสมทบซื้อที่ดินสิ่งของต่างๆในวัด ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 

Visitors: 1,166,136