TQMalpha เผยงบ 9 เดือน ปี 66 ทำ All time high รายได้ 2,829 ล้านบาท

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 มีรายได้รวมกว่า 2,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และในไตรมาส 3 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน (QoQ) ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง โดยเติบโตจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน เช่นประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชนกล่าวว่าผลประกอบการในช่วง เดือนแรกของปี 2566 ที่ TQMalpha สามารถสร้างรายได้ New High ได้นั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทาง ทั้งช่องทาง Tele sales ช่องทางออนไลน์ และช่องทาง affiliate partner ที่มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน TQMalpha ได้ดำเนินธุรกิจมาจนครบรอบ 70 ปี ในปีนี้ และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้จัดงานเฉลิมฉลองเรื่องราวใน 7 ทศวรรษ ที่ผ่านมาเพื่อขอบคุณลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ “7 Wonder Projects” และ รถสมปรารถนา ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 นี้ TQMalpha สามารถทำผลประกอบการออกมาได้ตามที่คาด โดยมีรายได้รวม 913 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิ 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 10% ส่วนหนึ่งจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการขายทุกช่องทาง สำหรับไตรมาส 4 ที่จะถึงนี้ก็จะเข้าสู่ high season ของธุรกิจประกัน คาดว่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันรถ EV ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตจากรถไฟฟ้าที่จะเริ่มต่อประกัน ดังจะเห็นได้จากยอดเบี้ยประกันรถ EV ของ TQMalpha ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีก่อน และล่าสุดบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่การขายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเป็นการร่วมมือกับ LINE SHOPPING ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 12 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันได้ง่าย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายรวมถึงการบริการจาก TQMalpha ต่อผู้ใช้ LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตอบรับเทรนด์ดิจิทัลที่คนไทยเลือกมองหาผลิตภัณฑ์ประกันผ่านออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน”

นอกจากนี้ TQMalpha ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Ratings (เดิม THSI) รวมถึงได้รับการจัดอันดับระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR 2023) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส การคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

INSURANCE NEWS CENTER : E ENTER NEWS

Visitors: 1,158,991