กรมอุทยานฯเร่งจับอีกัวน่าตามสั่งการรมว.กระทรวงทรัพยฯทีมจับลงพื้นที่ลพบุรีและอุดรธานี สแกนจับทั่วประเทศ

 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อีกัวน่าเขียว สัตว์ต่างถิ่น มีการแพร่กระจายพันธุ์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นั้น พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งแก้ไขปัญหาอีกัวน่าที่สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่าน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการอีกัวน่าเขียว ในจังหวัดลพบุรี และในพื้นที่จังหวัดอื่น เพื่อกำหนดและวางแผนการดำเนินการในระยะเร่งด่วน..16 พ.ย.2566

                                                             E ENTER CLIP REPORTS

Visitors: 1,166,158