ดีพร้อม ชูนโยบาย RESHAPE THE FUTURE โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต

นายภาสกร ชัยรัตน์ (คนที่ จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ปี 2567 พร้อมชูนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ภายใต้กลยุทธ์หลัก ด้าน ได้แก่ ปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) ปรับเปลี่ยนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (RESHAPE THE AREA) ปรับเพิ่มการเข้าถึงโอกาส (RESHAPE THE ACCESSIBILITY) โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ (คนแรกจากซ้าย) นายวัชรุน จุ้ยจำลอง (คนที่ จากขวา) และนางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ขั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อจากซ้ายไปขวา
1. นายวาที พีระวรานุพงศ์          รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   Mr. Vatee Phiravaranuphong Deputy Director General The Department of Industrial Promotion

2. นายภาสกร ชัยรัตน์               Director General The Department of Industrial Promotion

   Mr. Passakorn Chairat         General The Department of Industrial Promotion

3. นายวัชรุน จุ้ยจำลอง              รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   Mr. Watcharoon Juyjumlong Deputy Director General The Department of Industrial Promotion

4. นางดวงดาว ขาวเจริญ            รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   Mrs. Duangfow khawjaroen Deputy Director General The Department of Industrial Promotion

Visitors: 1,141,343