SAWAD ปิดดีลขายหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ ล้นกรีนชู รวมกว่า 2.7 พันลบ. ตอกย้ำความมั่นใจแก่นักลงทุนในธุรกิจสินเชื่อที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

SAWAD ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขายหุ้นกู้ รุ่น วงเงิน 1,500 ล้านบาทครบเต็มจำนวน พร้อมดึงกรีนชูขายเพิ่มตอบรับดีมานด์จากนักลงทุน ปิดดีลยอดขายรวม 2,690 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร ธิดา แก้วบุตตา ขอบคุณความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ยืนยันบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายในปีมังกร

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) กล่าวว่า การขายหุ้นกู้ในช่วงสถานการณ์ที่การระดมทุนผ่านหุ้นกู้เผชิญกับปัญหาและความเสี่ยง สำหรับเครือศรีสวัสดิ์ บริษัทยังคงเดินหน้าและหากลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อีกทั้งธุรกิจด้านสินเชื่อเสมือนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านการเงินของประเทศในภาคเอกชน การระดมทุนเพื่อปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นการทำธุรกิจของบริษัทจึงเป็นการขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยการขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จากการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง ชุด สามารถขายได้เต็มวงเงินจัดสรรและล้นกรีนชูราว 80%”

ขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ อายุ ปี 10 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ อายุ ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ อายุ ปี เดือน 17 วัน ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ อายุ ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี โดยได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 19 และ 22 - 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบเต็มวงเงินจัดสรร 1,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) วงเงิน 1,500 ล้านบาท รวมวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีความต้องการซื้อเพิ่มเติม ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง ส่วน รวมสุทธิ 2,690 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทพร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตตามเป้าหมายในปีมังกร

Visitors: 1,140,246