บาฟส์ บรรลุเป้าหมายความปลอดภัย 10 ล้านชั่วโมงการทำงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความปลอดภัยอุบัติเหตุเป็นศูนย์

มล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บาฟส์) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ พร้อมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่สะสมชั่วโมงความปลอดภัยครบตามเป้าหมาย 10 ล้านชั่วโมง พร้อมก้าวสู่เป้าหมายต่อไปด้วยชั่วโมงความปลอดภัย 11 ล้านชั่วโมง ในงาน SHE DAY (Safety Health Environmental) ภายใต้หัวข้อ Uplifting Safety Awareness to Zero Accident เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

                บาฟส์ ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการด้านอาชีวอนามัย รวมถึงคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามกฎหมายและตามมาตรฐาน ISO 45001 และให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติตาม Joint Inspection Group (JIG) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานจากการทำงานของพนักงานตั้งแต่ วันขึ้นไปในทุกพื้นที่การทำงาน ทั้งในเขตอาคารสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติการให้บริการน้ำมัน โดยกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและมาตรการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภายในปี 2567 บาฟส์ ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ หลายโครงการ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน แนวทางการลดอุบัติเหตุและพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเติมเต็มความรู้ สร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัย สู่จุดหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

Visitors: 1,140,309