OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัล Most Innovative Health Insurance Campaign จากการใช้ LOVE MINDSET สร้างสรรค์นวัตกรรมประกันสุขภาพครบวงจร ในงาน Celebrating Excellence International Finance Awards 2023

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับรางวัล “International Finance Awards 2023” หมวด “Most Innovative Health Insurance Campaign – LOVE MINDSET – THAILAND”  ซึ่งจัดขึ้นโดย International Finance Magazine นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ 

ถือเป็นอีกขั้นของความสำเร็จ ในการใช้พลังความรักขับเคลื่อนองค์กรมาตลอด 75 ปี ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการมุ่งสร้าง Mindset ใหม่ให้คนไทยใช้รักเป็นพลังในการใช้ชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวผ่านทุกความไม่แน่นอน อันประกอบไปด้วยรัก ด้าน ได้แก่ รักสุขภาพ รักการออม และรักษ์โลก โดยเฉพาะการรักสุขภาพ ที่ล่าสุดได้เสริมกลยุทธ์ “HEALTHIVERSE” มุ่งสร้างโลกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพทุกด้านของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมทั้งนวัตกรรมประกันสุขภาพและบริการดูแลสุขภาพครบวงจร (Digital Healthcare Services) ช่วยปิดทุกความเสี่ยงด้านสุขภาพให้ลูกค้าทุกคนทั้งวันนี้และอนาคต

Visitors: 1,141,321