ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกทำบุญตักบาตรครบรอบ 117 ปี เดินหน้าสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินกิจการครบ 117 ปี โดยมี คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยกรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  

ธนาคารพร้อมก้าวสู่ปีที่ 118 มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Digital With Human Touch ส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคง ความเจริญ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)

Visitors: 1,141,374