กฟผ. ร่วมกับ ทิพยประกันภัย ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเวลเนส

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนส เพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมเวลเนส เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าและการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กฟผ. จึงดำเนินโครงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส กฟผ. ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้านบริการสุขภาพ ด้านการพัฒนาสมุนไพร และด้านอาหาร ด้วยการส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการเชื่อมโยงกับพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. รวม 8 พื้นที่ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าของประเทศต่อไป

ด้านนางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัย ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนภารกิจ สนองนโยบายของรัฐบาล ด้วยการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าและระบบนิเวศของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเวลเนส ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย

Visitors: 1,140,299