DEXON โชว์นวัตกรรมในงาน PPIM 2024

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) หรือ DEXON  ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ร่วมออกบูธในงาน 36th Pipeline Pigging & Integrity Management (PPIM2024) จัดขึ้นวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาภายในงานประกอบด้วยการอบรม และการออกบูธของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมชั้นนำทั่วโลก

                       PPIM2024 ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง และเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในกลุ่มอุตสากรรมปิโตรเลียม จัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกๆปีซึ่งเป็น 1 ในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก หลังจากที่เด็กซ์ซอนลงทุนตามแผน IPO ตั้งเด็กซ์ซอน สำนักงานประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีนี้ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อแบบไม่ทำลาย ด้วยเครื่องมือตรวจสอบประเภท UT-CS Hawk crack detection and sizing ILI system ( UT-CS Hawk ) และ Ultrasonic Multi-Channel ( UT-MC ) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจท้าทายในการตรวจสอบ เด็กซ์ซอนคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากการออกบูธครั้งนี้ และสร้างการรับรู้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในอเมริกาเพิ่มมากขึ้น

Visitors: 1,140,280