คพ.แจ้งเตือน อปท.ร้อนจัดระวังไฟไหม้บ่อขยะ

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า อุบัติภัยไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย ปี 2567 เกิดขึ้นบ่อยมาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดขึ้น 12 ครั้ง ที่จังหวัดปราจีนบุรี 3 ครั้ง เชียงใหม่ เลย ขอนแก่น ภูเก็ต อยุธยา พิษณุโลก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ นครปฐม จังหวัดละ 1 ครั้ง ซึ่งเกิดจากการเผาหญ้าและลุกลามไปบ่อขยะ การลักลอบเผาสายไฟและของมีค่าในบ่อขยะ และไม่ทราบสาเหตุ 7 ครั้ง 

  

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า ไฟไหม้บ่อขยะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้ง PM10 PM2.5 และก๊าซพิษอื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ สารไดออกซินและฟูแรน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอันตรายต่อสุขภาพ และอาจมีน้ำเสียจากการดับไฟไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อม บางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการจัดการระงับเหตุ การดูแลสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน ปี 2567 คาดลากยาวถึงกลางเดือนพฤษภาคม ร้อนสูงสุด 44.5 องศา คพ. ขอแจ้งเตือนและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดในการป้องกันเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และป้องกันต้นเพลิงที่อาจเกิดจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่างๆ เช่น ควรกลบทับขยะด้วยดินทุกวัน ห้ามสูบบุหรี่ หรือก่อกองไฟ หรือเผากำจัดขยะหรือเศษกิ่งไม้ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะและเผาขยะเอาวัสดุมีค่า จัดหน่วยเฝ้าระวังตรวจตราป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะและพื้นที่ใกล้เคียง จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายในบ่อขยะ ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่โดยรอบบ่อขยะคอยสังเกต หากพบควันไฟหรือไฟไหม้ในบริเวณบ่อขยะ ให้รีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของบ่อโดยเร็ว เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟจนเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่ นางสาวปรีญาพร กล่าว

Visitors: 1,141,346