อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มุ่งพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมอบรางวัล Best Garage & Surveyor Awards ประจำปี 2023

 

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการเป็นเลิศ  จัดงาน “Best Garage & Surveyor Awards 2023” มอบรางวัลอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยที่สร้างผลงานคุณภาพในด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม โดยยึดหลักการบริการเป็นเลิศ รวดเร็ว มุ่งสะท้อนคุณภาพของการให้บริการภายใต้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เชิดชูอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัย เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

 

นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวว่า “หัวใจของการดำเนินธุรกิจของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย เรามุ่งพัฒนาการทำงานในทุกด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้น เรายังส่งเสริมและผลักดันพันธมิตรของเราให้ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าบนมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ที่เรามีพันธมิตรหลักในการให้บริการลูกค้าเป็นอู่ซ่อมรถและบริษัทสำรวจภัย จำนวนมากกว่า 800 อู่/บริษัทซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วถึงภาคประเทศไทย การจัดงานมอบรางวัล Best Garage & Surveyor Awards” ถือเป็นการมอบการขอบคุณและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบริษัทและคนทำงานของบริษัทสำรวจภัยและอู่รถยนต์ที่ส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของเรา”

 

พิธีมอบรางวัล “Best Garage & Surveyor Awards 2023” แบ่งรางวัลออกเป็น ประเภท คือ รางวัลมอบให้กับอู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ค่าซ่อมที่เหมาะสม ยุติธรรม มีการจัดซ่อมอย่างรวดเร็ว ภายในกำหนดนัดหมายกับลูกค้า มีการให้บริการพิเศษ บริการเปิดเคลม ขัดสีรอบคัน รับประกันงานซ่อม ปี การซ่อมตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการ และรางวัลมอบให้กับบริษัท สำรวจภัย ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่  การเดินทางถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 25 นาที (นับจากได้รับแจ้ง) ช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานอย่างครบถ้วน แนะนำขั้นตอนและอู่ซ่อม ตรวจสอบเคลมตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างถูกต้อง ให้บริการที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการโดยทั้ง รางวัล แบ่งออกเป็น กลุ่มตามภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และภาคใต้ 

รายชื่ออู่ซ่อมรถและบริษัทสำรวจที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำหรับอู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัล อู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม ได้แก่

  • ภาคกลาง ได้แก่ 

อันดับ บริษัท เจ.เค. รุ่งเรือง จำกัด

อันดับ บริษัท ส.รุ่งเจริญกลการ จำกัด

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบ การาจ

  • ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับ รุ่งอนันต์ เซอร์วิส

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเจริญยนต์ เซอร์วิส

อันดับ บริษัท เจ.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับ บริษัท มิตรอารีย์ขอนแก่น(2009) จำกัด

อันดับ อู่ ยนต์ไพศาล

อันดับ บริษัท ค.การยนต์ ขอนแก่น จำกัด

  • ภาคเหนือ ได้แก่

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมื่นการช่าง

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ เจ.พี เซอร์วิส

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทยนตรกิจ

  • ภาคใต้ ได้แก่

อันดับ อู่ มนัสการาจ

อันดับ บริษัท ภูเก็ตค้าสี จำกัด

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.ยนตรกิจ

 

สำหรับบริษัท สำรวจประกันภัย ที่ได้รับรางวัล บริษัท สำรวจประกันภัย ยอดเยี่ยม ได้แก่

  • ภาคกลาง ได้แก่

อันดับ บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด

อันดับ บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวร์ จำกัด

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค เคลม 2019 แอนด์ เซอร์เวเยอร์

  • ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับ บริษัท พัทยาเคลม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชาเคลม เซอร์วิส

อันดับ บริษัท เค.พี.เอ็น.เซอร์เวย์ จำกัด

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณอินเตอร์เคลม (2015)

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ทรัยพ์กฎหมายและสำราจภัย

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณเซอร์วิส

  • ภาคเหนือ ได้แก่ 

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ฮับ

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก ออโต้เคลม

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาไทยอินเตอร์เคลม

  • ภาคใต้ ได้แก่

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่มาสเตอร์เคลม

อันดับ บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด

อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองสุราษฎร์ เซอร์เวย์

 

อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และป้ายโครงการ อู่ Best Garage Allianz Ayudhya และ บริษัทสำรวจภัยได้รับรางวัลจะได้รับ โล่เกียรติยศ และรางวัลอันทรงคุณค่า พร้อมประกาศนียบัตรโดยจะมอบให้พนักงานเซอร์เวย์ที่ให้ความร่วมมือในบริการดีมากด้านงานบริการ

บริษัทฯ หวังว่าการมอบรางวัล Best Garage and Surveyor Awards  2023 ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน สร้างกำลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนาการบริการให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความสะดวก รวดเร็วเหนือความคาดหมายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Visitors: 1,141,318