เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better เพื่อต่อยอดสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มกราค ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร กูรูตัวจริงด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และด้านโภชนาการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 ท่าน ได้สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในวันสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างโดดเด่น ในระยะเวลาโครงการฯ ตลอด 30 วัน และเป็นผู้ที่มีวินัยในการทำกิจกรรมประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลจากโค้ชมิกกี้ จำนวน รางวัล ได้แก่ คุณนันทพร ธงชัยสุริยา คุณกรรณิกา เทอดศรีศิลป์ และคุณสุพรรณี กิจบรรเจิดจรัส นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันปิดโครงการฯ ยังได้วัดดัชนีมวลกายก่อนการเริ่มกิจกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TANITA คอยแนะนำและวัดผล เพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องวัดมาตรฐานจาก TANITA เพื่อตอกย้ำถึงเป้าหมายของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives

 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมจาก วี โซไซตี้ ที่ตอบโจทย์ในด้านคลาสมากที่สุด ที่ให้คุณมากกว่าสถานที่ออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีโปรโมชันพิเศษมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วี โซไซตี้ สาขาเอสพลานาด รัชดา

Visitors: 1,399,163