SC Asset ต่อยอดแคมเปญ Inside SC ผนึก CareerVisa เผยเทรนด์การทำงานปี 2567 ผ่านคู่มืออินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด

ภาพปก อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’

SC Asset ร่วมกับ CareerVisa เปิดตัวคู่มือ อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC” ที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์การทำงานของคนไทยทั้งในมุมของคนทำงานและขององค์กร มุ่งหวังให้ผู้อ่านก้าวทันโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปี 2567 นี้ พร้อมตอกย้ำความเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับ จากการจัดอันดับ Top 20 แบรนด์ที่คนอยากร่วมงานด้วยโดย WorkVenture

ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบรนด์อสังหาฯ อันดับ ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด กล่าวถึงที่มาของคู่มือฉบับนี้ว่า “‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ เป็นคู่มือที่ทาง SC Asset ตั้งใจทำขึ้นมาจากการที่เราเข้าใจคนทำงานในทุกระดับ เพราะในองค์กรของเรามีพนักงานกว่า 1,400 คน ครอบคลุมการทำงานในหลากหลายแขนงทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ทั้งการทำงานในออฟฟิศ และการทำงานนอกสถานที่ ด้วยความแตกต่างของช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ของพนักงานในองค์กร ทำให้เราตระหนักถึงพฤติกรรมความหลากหลายของคนทำงาน และเข้าใจว่าทุกองค์กรจะต้องดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่าง รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าสนใจ การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การมีสวัสดิการดี ๆ  ที่พนักงานสามารถใช้ได้จริง เราจึงคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่เรานำเสนอผ่านคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่าง ๆ จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานของพวกเขาได้”

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การจัดทำ อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ ซึ่งนำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ ประกอบกับอินไซต์ชีวิตของคนทำงานในยุคนี้โดย Inside SC สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำ Employer Branding ของ Inside SC พร้อมส่งมอบความรู้เชิงลึกที่มีประโยชน์จากภายในองค์กรให้คนภายนอกได้รับรู้ เพื่อสื่อสารไปยังบุคลลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานรุ่นใหม่ ถึงพัฒนาการด้านนโยบายภายใน SC Asset ที่พร้อมทำงานกับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและอยากเติบโตในองค์กรชั้นนำของไทย เป็นหนึ่งในการสื่อสารเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจทำงานกับองค์กรอย่าง SC Asset

CareerVisa สตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่เป็นตัวช่วยคนสำคัญของการเก็บข้อมูล ความคิดเห็นจากคนทำงาน เป็นพันธมิตรสำคัญในเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคนทำงาน และวิเคราะห์ผลการสำรวจ จนทำให้เกิดคู่มือ อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ คุณวสุธร หาญนภาชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงคู่มือฉบับนี้ว่า คู่มือฉบับนี้เป็นหนึ่งในคู่มือที่อัปเดตที่สุด และเป็นข้อมูลสำหรับคนทำงานและองค์กร สิ่งที่เล่มนี้จะโดดเด่นคือเราทำผลการสอบถามจากคนไทย ที่ทำงานอยู่ในบริบท สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของประเทศไทยจริง ๆ ทำให้ทั้งคนทำงาน องค์กร หรือแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังหางานทำครั้งแรกจะสามารถนำอินไซต์จากคู่มือฉบับนี้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง เพราะเมื่ออ่านคู่มือฉบับนี้แล้ว จะพบรูปแบบชีวิตการทำงานของตนเองในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอย่างแน่นอน

อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ เป็นคู่มือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง SC Asset และ CareerVisa โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นจำนวน 555 คน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของประเทศไทยผ่าน มิติทั้ง ของการใช้ชีวิต ให้ผู้อ่านได้พบเจอกับแง่มุมของการทำงานในมิติต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่า สถานที่นั้น ๆ เป็นองค์กรที่ใช่สำหรับตนเองหรือไม่ ในทางกลับกัน ในฝั่งขององค์กรต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ความต้องการของคนทำงาน และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้คู่มือฉบับนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้ได้นานที่สุด โดยเนื้อหาภายในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย เรื่องแนวคิดการทำงานรูปแบบ Work-Life Harmony ที่ต่อยอดและปรับใช้ได้ง่ายกว่า Work-Life Balance การตอบคำถามในประเด็นของความหวาดกลัวการถูกแย่งงานจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

Visitors: 1,141,371