โบลท์ (Bolt) ต้อนรับปี 2567 ขยายพื้นที่บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึง 3 จังหวัด ในภาคอีสาน

โบลท์ (Bolt) แอปพลิเคชันบริการเรียกรถโดยสารสัญชาติยุโรป เปิดให้บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึง 3 จังหวัดในภาคอีสาน อย่าง จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถเรียกใช้บริการทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโบลท์

โบลท์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกรถได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน มากไปกว่านั้น ยังเป็นการมอบโอกาสในการสร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดนี้ เพราะพวกเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ขับขี่ภายใต้การดูแลของแอปและรับรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ ตามเป้าหมายของการให้บริการในพื้นที่ต่างๆ โบลท์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเข้าถึงการคมนาคมที่ใช้ร่วมกันได้อย่างทั่วถึง และลดความหนาแน่นของขนส่งสาธารณะ

ก้าวไปสู่เมืองที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ โบลท์ยังมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวและผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้การเดินทางแบบใช้งานร่วมกันมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น ความแออัด การจราจร และมลพิษทางอากาศ รวมถึงปรับพื้นที่โดยที่เน้นการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก และมีเป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมให้การคมนาคมมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศในเมือง ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น โบลท์ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในแอปพลิเคชันเพื่อให้มีความหลากหลายในการสนับสนุนให้ผู้คนใช้การเดินทางแบบใช้งานร่วมกันในการเดินทางได้ ตั้งแต่การเรียกรถไปจนถึงสกู๊ตเตอร์และแม้แต่บริการแชร์รถ

Visitors: 1,141,330