เด็กซ์ซอนคว้ารางวัล Safety Completing จาก PETROFAC

บริษัทเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับเกียรติบัตร Safety Completing ในโครงการ The life extension baseline inspection campaign จาก Petrofac South East Asia Pte., Ltdหรือ Petrofac ซึ่งรางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานทั้งหมด 332,600 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น โดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน (Without Lost Time Injury)