แวรูล่าจับมือพันธมิตรโลกออนไลน์สอนอาชีพคนพิการชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์

เมื่อเร็วๆนี้บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นำโดยคุณอภิชณันต์ ลิมธงชัย Senior Internal & External Affairs จับมือบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (Vulcan Coalition) ผู้ให้บริการ ด้าน AI Technology Driven by Disabilitiesเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้พิการ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานให้กับกลุ่มคนพิการ , บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด ( Data First ) และพ่อมดติ๊กตอก Tiktok Mentor Thailand จัดกิจกรรม MISSION POSSIBLE CAMP ให้กับผู้พิการในชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ.สมุทรสาครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ ด้วยการทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ผ่านโลกออนไลน์ ให้ผู้พิการ ครอบครัวของผู้พิการ และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการ MISSION POSSIBLE CAMPนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้สื่ออนไลน์เพิ่มโอกาส ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มคนพิการ โดยได้การสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรแถวหน้าเมืองไทย วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในวงการโฆษณาและโลกออนไลน์ มาสอนการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้พบกับกิจกรรม WORKSHOP อย่างเข้มข้น จากวิทยากรชั้นนำของเมืองไทยพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณอภิชณันต์  กล่าวว่า “แม้ความพิการจะถูกนิยามด้วยคำเรียกที่หลากหลาย ทั้งภาวะบกพร่อง (Impairment) ภาวะทุพพลภาพ (Handicap) หรือภาวะด้อยโอกาส (Disability ทำให้คนพิการถูกมองข้ามศักยภาพอื่น ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม เพียงเพราะความพิการอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากอย่างก้าวกระโดด มีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนแรงงานของมนุษย์ไม่เพียงแค่เทียบเท่าแต่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่า ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครก็ตามจำเป็นที่จะต้อง upskill/reskill เพื่อให้ตนเองยังคงมีความสามารถที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

 

แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการจัดโครงการMISSION POSSIBLE CAMPเพื่อกลุ่มผู้พิการในชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ.สมุทรสาคร ซึ่งสามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ 3 ภารกิจได้แก่

ภารกิจที่ 1 ในรูปแบบ Online Workshop ในหัวข้อเคล็ดลับมองหาคนที่ใช่ทำความรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ต่อยอดสู่การสร้างคอนเทนต์ที่ใช่ ถูกใจทุกเจน

ภารกิจที่ 2 เป็นการอบรมแบบ Interactive Workshop ในหัวข้อเทคนิดเปลี่ยนคนดูให้เป็นลูกค้าโดยพ่อมดติ๊กต่อก Tiktok Mentor Thailand กับคลาสเรียนสุดเอ๊กซ์คลูซีฟ เจาะลึกเทรนด์โลกออนไลน์ ติวเข้มก่อนลงมือทำจริง

และภารกิจสุดท้าย ลงมือจริง ลงพื้นที่จริงพาไปลงมือทำกะปิของดีของเด็ดของชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ. สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ สด สะอาดได้มาตรฐาน ส่งตรงถึงมือลูกค้าทั่วโลก พร้อมนำเสนอผลงาน และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาทและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

            แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่  หวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเป็นนักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator) อย่างมืออาชีพ และมีทักษะการทำงานด้านดิจิทัล ด้านบริการ สื่อออนไลน์ ความรู้เรื่องการใช้สื่อยุคใหม่ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จนสามารถประกอบอาชีพได้จริง ตลอดจนเทคนิคและยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถต่อยอดสู่อาชีพได้ และสามารถสร้างรายได้อย่างทรงพลังให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน   และเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

Visitors: 1,158,983