คปภ.โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในโครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วย ‘กัน’ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่รอรถประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน)

Visitors: 1,158,959