เหตุการณ์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ไหลถอยหลังลงมาชนอาคารพาณิชย์ ที่ ซ.สวนผักกาด จากสมาคมวิศวกรโครงสร้างประเทศไทย โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคม

ข้อระวังการรื้อย้ายตู้คอนเทนเนอร์
 
จากเหตุการณ์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ไหลถอยหลังลงมาชนอาคารพาณิชย์ ที่ ซ.สวนผักกาด เมื่อวันที่ 5 เม.ย. จนทำให้เสาอาคารหักเสียหาย และอาคารอาจถล่มได้หากการรื้อถอนตู้คอนเทนเนอร์ไม่ถูกวิธี 
 
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย นายชูเลิศ จิตเจือจุน และ นายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และได้อธิบายว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีส่วนคล้ายกับเหตุเรือชนเสาสะพานในสหรัฐอเมริกา จนสะพานพังถล่งลงมา
 
ในกรณีนี้ เป็นรถบรรทุกไหลมาชนเสาอาคารหลังริม แต่เนื่องจากอาคารพาณิชย์สร้างต่อเนื่องหลายคูหา มีเสาหลายต้น เสาที่เสียหายเป็นของอาคารหลังริม น่าจะประมาณ 1-2 ต้น แต่ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ มารองรับคานชั้นหนึ่งแทนเสาไว้แทน โครงสร้างทั้งหมดจึงยังตั้งอยู่ได้
 
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ อธิบายเพิ่มเติมว่า การรื้อถอนตู้คอนเทนเนอร์ออก จะต้องวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยเหล่านี้
 
1. ก่อนจะรื้อถอน จะต้องทำการค้ำยันโครงสร้างเดิมไว้ก่อน
 
2. การค้ำยันโครงสร้าง ต้องคำนวณน้ำหนักอาคารทั้งหมด และต้องใช้ค้ำยันที่มีขนาด จำนวนขา และกำลังรับน้ำหนักที่เพียงพอรองรับน้ำหนักได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2
 
3. ควรต้องปรึกษาวิศวกรในการวางตำแหน่งที่จะค้ำยัน และฐานรองรับค้ำยันต้องแข็งแรง ควรค้ำยันกับพื้นปูนหรือโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
 
4. ควรตรวจวัดการเอียงตัวของอาคาร ขณะที่ทำการรื้อถอน 
 
5. สำรวจความเสียหายทางโครงสร้างของอาคารหลังที่อยู่ติดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยร้าว และการเสียรูป 
 
6. การทำงานรื้อถอนควรอยู่ภายใต้การกำกับของวิศวกรระดับสามัญวิศวกร ขึ้นไป
 
Visitors: 1,158,981