ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปกรณ์ ปิตุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ 2 จากซ้าย) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจประกันภัยและรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคต โดยมี คุณภัคภูวินทร์ อิทธิวรารัศมิ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากชับบ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

Visitors: 1,159,024