ทิพยประกันชีวิต ร่วมบุญใหญ่ผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญงานประเพณีบุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ยกอุโบสถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ต่ำไม่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด

Visitors: 1,159,022