พิพัฒน์ หนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน สร้างหลักประกันให้เงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร และ เสียชีวิต

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ โดยมี ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความรู้สึกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 ในวันนี้ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายประกันสังคมสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องแรงงานอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน “การสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นฐานในกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศจำนวนเกือบ 11 ล้านราย โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 52,621 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งนี้ ผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้มาสู่จังหวัดร้อยเอ็ดคือ ข้าวหอมมะลิ ที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมถึงกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหาร กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด จนทำให้ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน อีกทั้ง ภายในงานยังได้นำเสนอกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในหลายด้าน อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่าย การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมถึงมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น อีกด้วย

 

          ด้าน นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2567 โดยรุ่นแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น และต้องการมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบหรือแรงงานภาคอิสระก็ตาม

Visitors: 1,158,997