กฟผ.แจ้งเปลี่ยนกำหนดปิดการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เพื่อขึงสายส่งไฟฟ้าเป็น 8 พ.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปลี่ยนกำหนดดำเนินการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดข้ามถนนจากสถานีไฟฟ้าย่อยชลบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน จ.ชลบุรี ของงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ชลบุรี 2 - บ่อวิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) ช่วง กม. 90+200 ช่วง (ตอน) หนองข้างคอก – ตะเคียนเตี้ย และทางหลวง 3701, 3702 ช่วง กม. 90+200 ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกทั้งหมด จากเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 09.10 น. และ 10.00 – 10.10 น. เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในวันและเวลาเดิมได้

กฟผ. ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจร สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่คุณณัฐชนน แสงแก้ว โทร. 08 0264 3456 (วิศวกรควบคุมงาน)

Visitors: 1,159,019