“DEXON” ได้รับความไว้ใจตรวจสอบอุปกรณ์โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับความเชื่อมั่นให้ตรวจสอบอุปกรณ์โรงไฟฟ้าหงสา ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าเด็กซ์ซอนเป็นผู้นำอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บริการตรวจสอบทางวิศกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง เรามุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้

 

Visitors: 1,159,003