FWD ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ลงพื้นที่จัดเวิร์กช็อปส่งต่อความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย อาสาสมัครพนักงาน จำนวน 30 คน ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย หรือ JA Thailand ในฐานะครูพี่เลี้ยง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินในโครงการ JA SparktheDream แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นพื้นฐานให้แก่น้องๆ เยาวชนเกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวเองและครอบครัว    

โครงการ JA SparktheDream นำเสนอความรู้ทางการเงินใน บทเรียนหลัก ได้แก่ บทเรียนที่ 1) การหารายได้ การเก็บออม และการใช้จ่าย บทเรียนที่ 2) การวางแผนทางการเงิน บันทึกรายรับ รายจ่าย และบทเรียนที่ 3) แรงบันดาลใจและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ แบบทดสอบ และกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย และออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Visitors: 1,158,967