GAMA Thailand เลือกตั้งนายกสมาคมวาระปี 2566 - 2568 พร้อมชูนโยบาย GAMA Edutainment สร้างกระแสการเรียนรู้แบบ New Gen

สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA Thailand) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมวาระปี 2566 - 2568 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพดเมืองทองธานี  ซึ่งภายในงานดังกล่าวนอกจากนี้จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 แล้ว ยังมีการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2566 "DARE" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยในภาคเช้าจะเป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Ted Talk) หัวข้อ "Next Gen Leader" โดยวิทยากรรุ่นใหม่ จำนวน 7 ท่าน สำหรับภาคบ่าย

ในช่วงแรกจะเป็นการสัมมนาหัวข้อ "Leader for all Gen" โดย คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO บริษัท ฟินน์อินฟินิตี้ จำกัด ผู้บริหารที่สามารถเข้าได้กับทุก Gen ตั้งแต่ยุด Y2K จนถึงยุคโดวิด-19 สำหรับช่วงที่ 2 จะเป็นพูดคุยในหัวข้อเรื่อง "Flash Yourselr... Fash Leader" โดยได้รับเกียรติจากคุณคมสันต์ ลี CEO บริษัท Flash Express จำกัด ที่มีมูลค่าทางธุรกิจกว่า 70,000 ล้านบาท และเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเรา ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณมงคล ลุสัมฤทธ์ นายกสมาคม GAMA Thailand" GAMA Edutainment เป็นการเรียนรู้แบบสนุกสนาน ซึ่งเป็นการส้มมนายุคใหม่สำหรับ New Gen ที่ออกจากกรอบเดิม ๆ โดยผู้เข้าร่วมส้มมนาจะได้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เครียดกับเนื้อหาวิชาการที่นำเสนอ และสามารถจดจำเนื้อหาต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนยบายใหม่ที่ทาง GAMA Thailand นำเสนอให้กับสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เข้ามุ่งที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ในส้มมนารูปแบบดังกล่าว และเราจะนำการสัมมนาในรูปแบบนี้เป็นต้นแบบหรือRole Mode! ให้กับ GAMA ในประเทศอื่น1 ทั่วโลก นอกจากนี้ เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มาสมทบเข้ากองทุน GAMA Thailand Foundation เพื่อนำไปจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) เพื่อเป็นการตอบแทนกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แบบสนุกสนานแล้วยังได้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของ GAMA Thailand ที่จะมุ่งดำเนินการในวาระปี 2566 - 2568" นายมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคม GAMA Thailand กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร จัดตั๋งโดยการสนับสนุนจาก GAMA Global ปัจจุบันได้ก่อตั้งครบ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ ประสบการณ์ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง การสร้างและบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากับนานาชาติ โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มุ่งเน้นการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการในหลักสูตรหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ทั้งในกรุงเทพฯ

Visitors: 1,166,164