OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัวประกันระยะสั้น Ocean Life Smart Goal 5/2 (2) จ่ายเบี้ย 2 ปี รับเงินคืนเร็ว รับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญารวมสูงสุด 215%

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO)  เผยว่า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน  ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งบริการที่ครอบคลุมครบทุกความต้องการของลูกค้าและสอดรับเทรนดิจิทัลในปัจจุบัน ล่าสุด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่ชอบมองหาโอกาสใหม่ในการเก็บเงินได้ตามเป้าหมาย และความจำเป็นในการใช้ชีวิต  ในยุคที่ผลตอบแทนจากตลาดเงินและตลาดทุนไม่สูงมากนัก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้เปิดตัวแบบประกันชีวิตออมทรัพย์ระยะสั้นใหม่!!  “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/2 (2) (Ocean Life Smart Goal 5/2 (2))ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี มีระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี รับเงินคืน ปีละ 2.5% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1- 4  และเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินครบกำหนดสัญญา 205 % รวมผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาสูงสุด  215% และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 200%* หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 2- 5 จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 30 วัน – 75 ปี โดยกำหนดระยะเวลาการขายแบบประกันดังกล่าวจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์  “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/2 (2) (Ocean Life Smart Goal 5/2 (2))” ได้ที่ https://www.ocean.co.th/our-products/savings/oceanlife-smartgoal52-2

Ocean Life ไทยสมุทร ตอกย้ำการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก OCEAN LIFE Love Mindset ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ Love Your Wealth สนับสนุนให้คนไทยรักการออม วางแผนการเงินให้มั่นคงพร้อมรับวิกฤต โดยได้เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เต็มที่ และทุ่มเท เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจสามารถทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก https://www.ocean.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2207 8888 

ข้อควรทราบ

* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

Visitors: 1,159,023