กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ประจำปี 2566

             บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เห็นความสำคัญของการให้ โดยเฉพาะการให้โลหิตเพื่อสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และบริจาคอวัยวะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ยืนกลาง) ให้กำลังใจและขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพิ่มในต่างจังหวัดที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดขอนแก่น โดยในครั้งนี้ได้รับโลหิตจากการบริจาคทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 209,200  ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค 523 คน และมีผู้ที่แจ้งความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 69 คน เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 1,399,118