คพ.แนะนำ “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” เทศกาลตรุษจีน

การจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทอง จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ก๊าซพิษ สารก่อมะเร็งบางชนิด คพ.แนะนำ“ ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” เปลี่ยน – ลดวัสดุ – ลดเวลาจุดธูป จุดประทัด ลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อลดควันพิษ เพิ่มความสะอาดและสุขภาพที่ดี

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามประเพณีเทศกาลตรุษจีนจะมีการจุดธูป จุดพลุ/จุดประทัด การเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อการเคารพบรรพบุรุษและเทพเจ้า ทั้งที่บ้าน ศาลเจ้า และสถานที่ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ก่อมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนแบบภัยเงียบ งานวิจัยหลายเรื่องระบุว่า การจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง จะเกิดฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษ สารอินทรีย์ระเหยง่าย โลหะหนัก ซึ่งมีสารก่อมะเร็งบางชนิดรวมอยู่ และสารมลพิษอื่น ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หากมีการรับสัมผัสในปริมาณที่มากเกินไป มีอาการเบื้องต้น เช่น เกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ (แสบตา คัดจมูก จาม ไอ ระคายคอ) และหากรับสัมผัสเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงขึ้น

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า พล ต. อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ขอเชิญชวนปรับเปลี่ยนวิธีการแบบดั้งเดิมมาเป็นแนวใหม่ เพื่อหลีกเสี่ยงการสูดดมจากการจุด - เผา ตามแนวทางการปฏิบัติ “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” ซึ่งทุกคนทำได้ เช่น การใช้ธูปไฟฟ้าหรือใช้ธูปขนาดสั้นและลดจำนวน ใช้ธูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธูปไร้ควัน และไร้กลิ่น ลดเผากระดาษเงินกระดาษทอง หลีกเลี่ยงการจุด-เผาในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท หรือถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องอับอากาศ หรือในห้องแอร์ เป็นต้น หากจำเป็นต้องจุดธูปควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว ยังช่วยลดความสกปรกและมลพิษทางอากาศที่ต้นทางด้วย นางสาวปรีญาพร กล่าว

Visitors: 1,141,351