สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา

Visitors: 1,141,352