คพ.ยืนยัน ไม่พบสารปนเปื้อนแคดเมี่ยมในดินนอกโรงงานและแม่น้ำเจ้าพระยา

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในความกังวลของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม จากการตรวจพบการกักเก็บ กากแคดเมียมในพื้นที่ต่างๆ ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า คพ.ได้เข้าตรวจสอบบริเวณเก็บกักกากแคดเมียมของบริษัท ล้อโลหะไทยเมททอล จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (11 เมษายน 2567) พบว่า บริษัทฯ ไม่มีการใช้น้ำในการประกอบกิจการ ท่อระบายน้ำทิ้งของบริษัทรองรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและส่งน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการชะแคดเมียมออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

ซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้ำในรางระบายน้ำทิ้งและคลองสาธารณะบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ คุณภาพน้ำเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และล่าสุดวันนี้ (12 เมษายน 2567) ผลการตรวจวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการ คพ. พบว่า

ดินนอกโรงงานบริเวณชุมชน ตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียม  รวมทั้งน้ำในคลองบางเขนและคลองบางเขนใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โรงงานและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ก็ตรวจไม่พบแคดเมียมเช่นกัน

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้ง กรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วนมลพิษ 1650 และเบอร์โทรศัพท์ประสานเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 09 – 8253 – 2026 นางสาวปรีญาพร กล่าว

Visitors: 1,158,984