ทส.-สส.“Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เชิญชวนภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมมือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แสดงพลังความร่วมมือ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”  

 

Visitors: 1,158,979